?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
בלעדי ל-ynet: עיני יכריז על סכסוך עבודה במשק - Виктор Ольховский
ol_vik
ol_vik
בלעדי ל-ynet: עיני יכריז על סכסוך עבודה במשק
בלעדי ל-ynet: עיני יכריז על סכסוך עבודה במשק

יו"ר ההסתדרות דורש שהממשלה תקבל לאלתר את הדרישה שעלתה במהלך הפגנות מחאת האוהלים - להפסיק כליל את העסקת עובדי הקבלן במשק. משמעות ההכרזה היא שבעוד שבועיים תוכל ההסתדרות להשבית את כל המגזר הציבורי, כולל נמלי האוויר והים, הרכבות ומערכת החינוך - עבודה בכותרות, כלכלה ynet

Posted by Виктор Ольховский on 5 окт 2011, 01:25

Tags:

Leave a comment